نحوه محاسبه تحمل بار تیرآهن در ساختمان‌ها

تیرآهن‌ها به عنوان عنصر اساسی در ساخت و ساز و ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بار تحمل یا ظرفیت باربری تیرآهن‌ها، به میزان باری که تیرآهن می‌تواند تحمل کند، گفته می‌شود. بار تحمل تیرآهن، به میزان دو فاکتور وابسته است: ماده تشکیل‌دهنده تیرآهن و ابعاد آن. محاسبات مربوط ب تحمل بار تیرآهن یکی از مهم‌ترینRead More

اشتراک با دوستان
error: Content is protected !!