, مجله ی آنلاین صنایع فلزی، فلزات و آلیاژ ایران

مجله آهن

اخبار مهم

مصاحبه با فعالین بازار

مجله آنلاین صنایع فلزی، فلزات و آلیاژ ایران

مجله ای است که به همت متخصصین ایرانی بر روی نشر تئوری صنعتی فلزات و آلیاژهای آهن، فولاد، آلیاژ برنج، طلا، نقره، مس، آلومینیوم، سرب، رودیوم و روی فعالیت دارد. هدف این مجموعه گردآوری و انتشار اطلاعات تخصصی مربوط به بازار فلزات، اخبار فلزات و ابجاد خبرخوان اقتصادی تخصصی در این حوزه می باشد.
همچنین با ایجاد مجله های تخصصی صنایع فلزی، مجموعه ای از شرکت ها، کارخانجات و دانش بنیان های فلزی و سرویس ها و خدمات تخصصی فلزات ایران به کاربران معرفی میگردد. این سرویس ها شامل خدمات فنی لیزر فلزات، خم و برش فلزات، پلاسما فلزات، ریخته گری و طراحی قالب و قطعه سازی، خدمات فورج و اکستروژن، خدمات شمش سازی و تولید انواع بریکت می باشد
همچنین خدمات و تجهیزات صنعتی نظیر تکنولوژی های برش لیزری، سی ان سی سه بعدی و طراحی قالب در این مجله بررسی و انتشار میابد

رویکرد این مجله بر انتشار تئوری صنعت و بازار فلز و ارایه ی راهکارهای تئوری این صنعت و بازار می باشد به طوری که با مطالعه ی کامل یک مجله بتوان یک نگرش کلی نسبت به فضا، بازار، فعالیت و همچنین رویکرد بازار آن کسب نمود. اهمیت تمرکز بر اطلاعات تئوری بازار همیشه از این لحاظ اهمیت دارد که انتشار تئوری متمرکز میتواند نگرش جامعی در زمان کوتاه و با هزینه ی اقتصادی در اختیار مصرف کننده یا فعال بازار قرار دهد که بر مبنای آن بتواند قدمهای اقتصادی قوی تر و مطمئن تری برای اجرا و پیاده سازی ایده ها و بیزینس خود داشته باشد

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد میانه

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه میانه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه میانه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه میانه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه میانه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه میانه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه میانه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه میانه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه میانه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه میانه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه میانه، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد نیشابور

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد فایکو

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد فایکو، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد فایکو، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد فایکو، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد فایکو، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد فایکو، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد فایکو، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد فایکو، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد فایکو، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد فایکو، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد فایکو، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد شاهرود

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد شاهرود، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد شاهرود، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد شاهرود، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد شاهرود، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد شاهرود، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد شاهرود، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد شاهرود، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد شاهرود، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد راد همدان

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه فولاد راد همدان، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد راد همدان، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد راد همدان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد راد همدان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد راد همدان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد راد همدان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد راد همدان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد راد همدان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد راد همدان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد راد همدان، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد قائم

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد قائم، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد قائم، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد قائم، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد قائم، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد قائم، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد قائم، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد قائم، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد قائم، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد قائم، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد سپهر ایرانیان

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه فولاد سپهر ایرانیان، استاندارد A2، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد کوثر اهواز

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد کوثر اهواز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد کوثر اهواز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد کوثر اهواز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد کوثر اهواز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد کوثر اهواز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد کوثر اهواز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد کوثر اهواز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد کوثر اهواز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد کوثر اهواز، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد ابرکوه

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد ابرکوه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد ابرکوه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد ابرکوه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد ابرکوه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد ابرکوه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد ابرکوه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد ابرکوه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد ابرکوه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد ابرکوه، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد ابرکوه، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد ساده کارخانه فولاد کویر کاشان

قیمت روز میلگرد ساده با حالت کلاف سایز 5.5 کارخانه فولاد کویر کاشان، استاندارد A1، …. تومان

قیمت روز میلگرد ساده با حالت کلاف سایز 6.5 کارخانه فولاد کویر کاشان، استاندارد A1، …. تومان

قیمت روز میلگرد ساده کارخانه فولاد ابهر

قیمت روز میلگرد ساده با حالت کلاف سایز 5.5 کارخانه فولاد ابهر، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد ساده با حالت کلاف سایز 6.5 کارخانه فولاد ابهر، استاندارد A1، …. تومان

قیمت روز میلگرد ساده کارخانه فولاد نطنز

قیمت روز میلگرد ساده با حالت کلاف سایز 6.5 کارخانه فولاد نطنز، استاندارد A1، …. تومان

قیمت روز میلگرد ساده کارخانه فولاد متین

قیمت روز میلگرد ساده شاخه ی ۶ متری سایز 10 کارخانه فولاد متین، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد ساده شاخه ی ۶ متری سایز 12 کارخانه فولاد متین، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد ساده شاخه ی ۶ متری سایز 14 کارخانه فولاد متین، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد ساده شاخه ی ۶ متری سایز 16 کارخانه فولاد متین، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد ساده شاخه ی ۶ متری سایز 18 کارخانه فولاد متین، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد ساده شاخه ی ۶ متری سایز 20 کارخانه فولاد متین، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد ساده شاخه ی ۶ متری سایز 22 کارخانه فولاد متین، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد ساده شاخه ی ۶ متری سایز 25 کارخانه فولاد متین، استاندارد A1، …. تومان

قیمت روز میلگرد ساده کارخانه فولاد ملایر

قیمت روز میلگرد ساده با حالت کلاف سایز 6.5 کارخانه فولاد ملایر، استاندارد A1، …. تومان

قیمت روز میلگرد بستر سایز ۴

قیمت روز میلگرد بستر شاخه ی 3 متری ضخامت 5.5 سایز 4 ، …. تومان
قیمت روز میلگرد بستر شاخه ی 3 متری ضخامت 11 سایز 4 ، …. تومان
قیمت روز میلگرد بستر شاخه ی 3 متری ضخامت 15 سایز 4 ، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد ظفر بناب

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه ظفر بناب، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه ظفر بناب، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه ظفر بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه ظفر بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه ظفر بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه ظفر بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه ظفر بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه ظفر بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه ظفر بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه ظفر بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه ظفر بناب، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد ابهر

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 5.5 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 6.5 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد نیشابور، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد جهان فولاد سیرجان

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد جهان فولاد سیرجان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد جهان فولاد سیرجان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد جهان فولاد سیرجان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد جهان فولاد سیرجان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد جهان فولاد سیرجان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد جهان فولاد سیرجان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد جهان فولاد سیرجان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد جهان فولاد سیرجان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد جهان فولاد سیرجان، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد شاهین بناب

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه فولاد شاهین بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد شاهین بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد شاهین بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد شاهین بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد شاهین بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد شاهین بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد شاهین بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد شاهین بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد شاهین بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد شاهین بناب، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد شاهین بناب، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد آناهیتا گیلان

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه فولاد آناهیتا گیلان، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد آناهیتا گیلان، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد آناهیتا گیلان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد آناهیتا گیلان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد آناهیتا گیلان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد آناهیتا گیلان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد آناهیتا گیلان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد آناهیتا گیلان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد آناهیتا گیلان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد آناهیتا گیلان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد آناهیتا گیلان، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد آریان فولاد

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد آریان فولاد، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد کاوه تیکمه داش، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد خلیج فارس

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد خلیج فارس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد خلیج فارس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد خلیج فارس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد خلیج فارس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد خلیج فارس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد خلیج فارس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد خلیج فارس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد خلیج فارس، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد ذوب آهن اصفهان

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه ذوب آهن اصفهان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه ذوب آهن اصفهان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه ذوب آهن اصفهان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه ذوب آهن اصفهان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه ذوب آهن اصفهان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه ذوب آهن اصفهان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه ذوب آهن اصفهان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه ذوب آهن اصفهان، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد امیرکبیر

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد امیرکبیر، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد بافق یزد

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه فولاد بافق یزد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد بافق یزد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد بافق یزد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد بافق یزد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد بافق یزد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد بافق یزد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد بافق یزد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد بافق یزد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد بافق یزد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد بافق یزد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد بافق یزد، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد صبا فولاد زاگرس

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد صبا فولاد زاگرس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد صبا فولاد زاگرس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد صبا فولاد زاگرس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد صبا فولاد زاگرس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد صبا فولاد زاگرس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد صبا فولاد زاگرس، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد کاشان

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 5.5 کارخانه فولاد کاشان، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 6.5 کارخانه فولاد کاشان، استاندارد A1، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد کاشان، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد کاشان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد کاشان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد کاشان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد کاشان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد کاشان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد کاشان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد کاشان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد کاشان، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد نورد گرم سمنان

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه فولاد نورد گرم سمنان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد نورد گرم سمنان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد نورد گرم سمنان، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد نورد گرم سمنان، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد درپاد تبریز

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد درپاد تبریز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد درپاد تبریز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد درپاد تبریز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد درپاد تبریز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد درپاد تبریز، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد درپاد تبریز، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد هیربد

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه فولاد هیربد، استاندارد A2، …. تومانقیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد هیربد، استاندارد A2، …. تومانقیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد هیربد، استاندارد A3، …. تومانقیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد هیربد، استاندارد A3، …. تومانقیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد هیربد، استاندارد A3، …. تومانقیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد هیربد، استاندارد A3، …. تومانقیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد هیربد، استاندارد A3، …. تومانقیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد هیربد، استاندارد A3، …. تومانقیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد هیربد، استاندارد A3، …. تومانقیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد هیربد، استاندارد A3، …. تومانقیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد هیربد، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد پردیس

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 08 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A2، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد پردیس، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه فولاد پرشین فولاد

قیمت روز میلگرد آجدار سایز 10 کارخانه فولاد پرشین فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 12 کارخانه فولاد پرشین فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 14 کارخانه فولاد پرشین فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 16 کارخانه فولاد پرشین فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 18 کارخانه فولاد پرشین فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 20 کارخانه فولاد پرشین فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 22 کارخانه فولاد پرشین فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 25 کارخانه فولاد پرشین فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 28 کارخانه فولاد پرشین فولاد، استاندارد A3، …. تومان
قیمت روز میلگرد آجدار سایز 32 کارخانه فولاد پرشین فولاد، استاندارد A3، …. تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی، کنگره، صنعتی، زد، گالوانیزه، سبک و استیل

قیمت روز پروفیل صنعتی کارخانه اصفهان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 80*80 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 90*90 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 100*100 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 120*120 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 140*140 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 100*100 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 120*120 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 60*120 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 140*140 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 250*150 ضخامت 6 شاخه 6 متری

کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کارخانه تهران

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 80*80 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 100*100 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 150*150 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 60*60 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 70*70 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 40*80 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 60*80 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 80*80 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 90*90 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 100*100 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 50*100 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 120*120 ضخامت 5 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 140*140 ضخامت 5 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 150*100 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 150*150 ضخامت 5 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 160*160 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 180*100 ضخامت 5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 180*180 ضخامت 5 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 200*100 ضخامت 5 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 70*70 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 80*80 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 90*90 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 50*100 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 100*100 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 120*120 ضخامت 6 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 140*140 ضخامت 6 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 150*100 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 150*150 ضخامت 6 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 160*160 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 180*180 ضخامت 6 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 200*100 ضخامت 6 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 80*80 ضخامت 8 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 90*90 ضخامت 8 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 100*100 ضخامت 8 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 120*120 ضخامت 8 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 140*140 ضخامت 8 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 150*100 ضخامت 8 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 150*150 ضخامت 8 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 100*180 ضخامت 8 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 180*180 ضخامت 8 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی سایز 100*200 ضخامت 8 شاخه 12 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ کارخانه تهران

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 140*140 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 180*180 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 200*200 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 300*300 ضخامت 6 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 140*140 ضخامت 8 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 180*180 ضخامت 8 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 200*200 ضخامت 8 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 250*150 ضخامت 8 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 300*300 ضخامت 8 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 140*140 ضخامت 10 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 180*180 ضخامت 10 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 200*200 ضخامت 10 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل صنعتی کالوپ سایز 300*300 ضخامت 10 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی با ضخامت ۰.۷

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 20*10 ضخامت 0.7 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 25*10 ضخامت 0.7 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 20*20 ضخامت 0.7 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 30*20 ضخامت 0.7 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 30*30 ضخامت 0.7 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 40*20 ضخامت 0.7 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 40*40 ضخامت 0.7 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 50*30 ضخامت 0.7 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 60*30 ضخامت 0.7 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 60*60 ضخامت 0.7 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 80*40 ضخامت 0.7 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی با ضخامت ۰.۹

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 20*10 ضخامت 0.9 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 20*20 ضخامت 0.9 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 30*20 ضخامت 0.9 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 30*30 ضخامت 0.9 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 40*20 ضخامت 0.9 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 40*40 ضخامت 0.9 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 50*30 ضخامت 0.9 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 60*30 ضخامت 0.9 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 60*60 ضخامت 0.9 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 80*40 ضخامت 0.9 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی با ضخامت ۱

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 20*10 ضخامت 1 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 20*20 ضخامت 1 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 30*20 ضخامت 1 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 30*30 ضخامت 1 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 40*20 ضخامت 1 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 40*40 ضخامت 1 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 50*30 ضخامت 1 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 50*50 ضخامت 1 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 60*30 ضخامت 1 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 60*60 ضخامت 1 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی با ضخامت ۱.۲۵

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 20*10 ضخامت 1.25 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 20*20 ضخامت 1.25 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 30*20 ضخامت 1.25 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 30*30 ضخامت 1.25 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 40*20 ضخامت 1.25 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 40*40 ضخامت 1.25 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 50*30 ضخامت 1.25 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 60*30 ضخامت 1.25 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 60*60 ضخامت 1.25 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 80*40 ضخامت 1.25 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی با ضخامت ۱.۵

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 10*10 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 20*10 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 25*10 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 20*20 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 30*20 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 25*25 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 30*30 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 40*20 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 40*40 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 50*30 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 50*50 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 60*30 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 60*60 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل سبک مبلی سایز 80*40 ضخامت 1.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل کنگره ضخامت ۲

قیمت روز پروفیل کنگره سایز 20*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه … تومان

قیمت روز پروفیل کنگره سایز 30*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه … تومان

قیمت روز پروفیل کنگره سایز 20*40 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه … تومان

قیمت روز پروفیل کنگره سایز 40*40 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه … تومان

قیمت روز پروفیل کنگره سایز 30*50 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه … تومان

قیمت روز پروفیل کنگره سایز 60*40 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه … تومان

قیمت روز پروفیل کنگره سایز 40*80 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه … تومان

قیمت روز پروفیل زد ضخامت ۲.۵ کارخانه اصفهان و تهران

قیمت روز پروفیل Z16 ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 10 متری کارخانه تهران و اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل Z18 ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 10 متری کارخانه تهران و اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل Z20 ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 10 متری کارخانه تهران و اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل Z22 ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 10 متری کارخانه تهران و اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل زد ضخامت ۳ کارخانه اصفهان و تهران

قیمت روز پروفیل Z16 ضخامت 3 میلیمتر شاخه 10 متری کارخانه تهران و اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل Z18 ضخامت 3 میلیمتر شاخه 10 متری کارخانه تهران و اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل Z20 ضخامت 3 میلیمتر شاخه 10 متری کارخانه تهران و اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل Z22 ضخامت 3 میلیمتر شاخه 10 متری کارخانه تهران و اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه با ضخامت ۲ میلیمتر

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 20*20 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 30*20 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 30*30 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 40*20 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 40*40 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 50*30 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 50*50 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 60*40 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 60*60 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 70*70 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 80*80 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 80*40 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 90*90 ضخامت 2 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه با ضخامت ۲.۵ میلیمتر

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 30*30 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 40*20 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 40*40 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 50*30 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 50*50 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 60*40 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 60*60 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 70*70 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 80*80 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 40*80 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 90*90 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 100*100 ضخامت 2.5 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه با ضخامت ۳ میلیمتر

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 40*40 ضخامت 3 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 50*50 ضخامت 3 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 60*60 ضخامت 3 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 60*120 ضخامت 3 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 70*70 ضخامت 3 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 80*80 ضخامت 3 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 40*80 ضخامت 3 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 90*90 ضخامت 3 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 100*100 ضخامت 3 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه با ضخامت ۴ میلیمتر

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 40*40 ضخامت 4 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 50*50 ضخامت 4 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 60*60 ضخامت 4 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 60*120 ضخامت 4 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 70*70 ضخامت 4 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 80*80 ضخامت 4 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 40*80 ضخامت 4 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 90*90 ضخامت 4 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل گالوانیزه سایز 100*100 ضخامت 4 میلیمتر با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی اصفهان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 20*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 30*30 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 40*40 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 40*60 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 40*80 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 20*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 20*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 20*20 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 30*30 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 50*30 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 50*50 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 60*60 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 40*40 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 70*70 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 80*80 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 90*90 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 100*100 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 135*135 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 40*40 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 50*50 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 60*60 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 90*90 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 120*120 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 135*135 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه اصفهان … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی تهران

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز10*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 20*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 20*30 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 30*30 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 40*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 40*40 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 40*80 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 50*30 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 50*50 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 60*30 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 60*60 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 80*80 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 507 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 508 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفلخخلمثیل ساختمانی سایز 509 ضخامت 2 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 40*40 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 50*30 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 50*50 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 60*30 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 60*60 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 70*70 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 80*40 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 80*80 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 90*90 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 100*100 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 50*50 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 60*60 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 70*70 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 80*80 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 90*90 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 100*100 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 120*120 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 140*140 ضخامت 3 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 100*60 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 60*60 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 70*70 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 40*80 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 60*80 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 90*90 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 50*100 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 120*120 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل ساختمانی سایز 140*140 ضخامت 4 شاخه 6 متری کارخانه تهران … تومان

قیمت روز پروفیل استیل آلیاژ ۳۰۴

قیمت روز پروفیل استیل ابعاد 20*20 ضخامت 1 میلیمتر آلیاژ 304 با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل استیل ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 میلیمتر آلیاژ 304 با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل استیل ابعاد 30*20 ضخامت 1 میلیمتر آلیاژ 304 با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل استیل ابعاد 30*20 ضخامت 1.5 میلیمتر آلیاژ 304 با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل استیل ابعاد 30*30 ضخامت 1 میلیمتر آلیاژ 304 با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل استیل ابعاد 30*30 ضخامت 1.5 میلیمتر آلیاژ 304 با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل استیل ابعاد 40*40 ضخامت 1 میلیمتر آلیاژ 304 با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز پروفیل استیل ابعاد 80*80 ضخامت 2 میلیمتر آلیاژ 304 با طول شاخه 6 متری … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی و دکوراتیو

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.5 سایز 1250*2500 استاندارد 304 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.5 سایز 1000*2000 استاندارد 304 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.6 سایز 1250*2500 استاندارد 304 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.6 سایز 1250 استاندارد 304 به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.6 سایز 1000*2000 استاندارد 304 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.6 سایز 1000 استاندارد 304 به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.7 سایز 1250 استاندارد 304 به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.7 سایز 1000*2000 استاندارد 304 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.8 سایز 1250*2500 استاندارد 304 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.8 سایز 1250 استاندارد 304 به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.8 سایز 1000*2000 استاندارد 304 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی ۳۰۴ با ضخامت 0.8 سایز 1000 استاندارد 304 به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق صنعتی 304L

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 0.3 سایز 1000 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1 سایز 1500 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1 سایز 1250 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1 سایز 1500*3000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1 سایز 1250*2500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1 سایز 1000*2000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1 سایز 1000 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1.25 سایز 3000*1500 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1.25 سایز 1250 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1.25 سایز 2500*1250 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1.25 سایز 2000*1000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1.25 سایز 1000 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1.5 سایز 1000 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 1.5 سایز 1000*2000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 2 سایز 1500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 2 سایز 2500*1250 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 2 سایز 2000*1000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 2 سایز 1000 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 2.5 سایز 1250 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 2.5 سایز 1500*6000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 2.5 سایز 1500*3000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 2.5 سایز 2000*1000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 2.5 سایز 1000 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 3 سایز 6000*1500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 3 سایز 1500*3000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 3 سایز 1500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 3 سایز 1250*2500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 3 سایز 1000 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 4 سایز 6000*1500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 4 سایز 3000*1500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 4 سایز 1500 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 4 سایز 1250 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 4 سایز 2500*1250 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 4 سایز 1000*2000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 4 سایز 1000 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 5 سایز 6000*1500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 5 سایز 3000*1500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 5 سایز 1500 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 5 سایز 1250 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 5 سایز 1000*2000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 5 سایز 1000 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 6 سایز 6000*1500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 6 سایز 1500*3000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 6 سایز 1500 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 6 سایز 1250*2500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 6 سایز 1250 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 6 سایز 1000*2000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 6 سایز 1000 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 8 سایز 3000*1500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 8 سایز 1500 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 8 سایز 1250 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 8 سایز 1500*6000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 8 سایز 1000*2000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 8 سایز 1000 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 10 سایز 1500*6000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 10 سایز 1250 استاندارد 304L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 10 سایز 1250*2500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 10 سایز 1000*2000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 12 سایز 1500*6000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 12 سایز 1500*3000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 12 سایز 1000*2000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 15 سایز 3000*1500 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 15 سایز 1500*6000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 15 سایز 1000*2000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 20 سایز 1500*6000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی 304L با ضخامت 20 سایز 1500*3000 استاندارد 304L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S با ضخامت 2 سایز 1500*3000 استاندارد 309S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S با ضخامت 2 سایز 1000*2000 استاندارد 309S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S با ضخامت 3 سایز 1500*3000 استاندارد 309S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S با ضخامت 3 سایز 1000*2000 استاندارد 309S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S با ضخامت 6 سایز 6000*1500 استاندارد 309S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S با ضخامت 10 سایز 6000*1500 استاندارد 309S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S با ضخامت 12 سایز 1500*6000 استاندارد 309S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 1 سایز 1250 استاندارد 310S به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 2 سایز 1000*2000 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 2 سایز 1000 استاندارد 310S به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 3 سایز 1000*2000 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 3 سایز 1500 استاندارد 310S به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 4 سایز 6000*1500 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 4 سایز 3000*1500 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 4 سایز 2000*1000 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 5 سایز 6000*1500 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 5 سایز 3000*1500 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 5 سایز 1000*2000 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 5 سایز 1500 استاندارد 310S به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 6 سایز 3000*1500 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 6 سایز 2000*1000 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 10 سایز 1500*3000 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 15 سایز 1500*3000 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 20 سایز 6000*1500 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 20 سایز 3000*1500 استاندارد 310S به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S با ضخامت 20 سایز 1500 استاندارد 310S به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 1 سایز 1500 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 1 سایز 2500*1250 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 1 سایز 1250 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 1 سایز 1000*2000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 1 سایز 1000 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 1.5 سایز 3000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 1.5 سایز 2500*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 1.5 سایز 2500*1250 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 1.5 سایز 2000*1000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 1.5 سایز 1000 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 2 سایز 3000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 2 سایز 1250*2500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 2 سایز 2000*1000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 2 سایز 1250 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 2.5 سایز 1500*3000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 2.5 سایز 2000*1000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 2.5 سایز 1000 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 3 سایز 3000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 3 سایز 1000*2000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 3 سایز 1500 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 3 سایز 1000 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 4 سایز 1500*6000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 4 سایز 3000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 4 سایز 1250*2500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 4 سایز 2000*1000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 5 سایز 6000*1500 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 5 سایز 3000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 5 سایز 1500 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 5 سایز 2500*1250 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 5 سایز 1250 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 6 سایز 1500*6000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 6 سایز 3000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 6 سایز 2500*1250 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 6 سایز 1250 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 6 سایز 2000*1000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 6 سایز 1000 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 8 سایز 6000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 8 سایز 1500*3000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 8 سایز 2500*1250 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 8 سایز 2000*1000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 10 سایز 6000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 10 سایز 3000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 10 سایز 1000*2000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 10 سایز 1000 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 10 سایز 1500 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 12 سایز 1500*6000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 12 سایز 1500 استاندارد 316L به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 15 سایز 6000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 15 سایز 3000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 15 سایز 1000*2000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 20 سایز 6000*1500 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L با ضخامت 20 سایز 1000*2000 استاندارد 316L به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321 با ضخامت 1.5 سایز 1500*3000 استاندارد 321 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321 با ضخامت 1.5 سایز 2500*1250 استاندارد 321 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321 با ضخامت 3 سایز 1000*2000 استاندارد 321 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321 با ضخامت 5 سایز 6000*1500 استاندارد 321 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321 با ضخامت 5 سایز 1000*2000 استاندارد 321 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321 با ضخامت 6 سایز 6000*1500 استاندارد 321 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321 با ضخامت 8 سایز 6000*1500 استاندارد 321 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321 با ضخامت 10 سایز 6000*1500 استاندارد 321 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321 با ضخامت 12 سایز 6000*1500 استاندارد 321 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321 با ضخامت 14 سایز 1500*6000 استاندارد 321 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 321 با ضخامت 20 سایز 6000*1500 استاندارد 321 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 0.3 سایز 2500*1250 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 0.3 سایز 2000*1000 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 0.4 سایز 1000 استاندارد 430 به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 0.5 سایز 2000*1000 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 0.6 سایز 2000*1000 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 0.6 سایز 1220*2440 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 0.7 سایز 2000*1000 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 0.7 سایز 1000 استاندارد 430 به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 0.8 سایز 2000*1000 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 1.0 سایز 2000*1000 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 1.2 سایز 2500*1250 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 1.2 سایز 2000*1000 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 1.5 سایز 2000*1000 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 2 سایز 2500*1250 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 2 سایز 1000*2000 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 2 سایز 1000 استاندارد 430 به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 2 سایز 1220*2440 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 3 سایز 3000*1500 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 3 سایز 2000*1000 استاندارد 430 به صورت شیت … تومان

قیمت روز ورق استیل صنعتی آلیاژ 430 با ضخامت 3 سایز 1500 استاندارد 430 به صورت رول … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور نقره ای با ضخامت 0.4 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 خش دار نقره ای با ضخامت 0.4 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور طلایی با ضخامت 0.4 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 خش دار نقره ای با ضخامت 0.5 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور نقره ای با ضخامت 0.5 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور طلایی با ضخامت 0.5 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور نقره ای با ضخامت 0.6 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور طلایی با ضخامت 0.6 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 خش دار نقره ای با ضخامت 0.6 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور نقره ای با ضخامت 0.7 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 خش دار نقره ای با ضخامت 0.7 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور طلایی با ضخامت 0.7 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 خش دار نقره ای با ضخامت 0.8 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور نقره ای با ضخامت 0.8 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور طلایی با ضخامت 0.8 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور نقره ای با ضخامت 1 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 خش دار طلایی با ضخامت 1 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور طلایی با ضخامت 1 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور نقره ای با ضخامت 1.25 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور طلایی با ضخامت 1.25 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 حش دار نقره ای با ضخامت 1.5 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور نقره ای با ضخامت 1.5 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304 میرور طلایی با ضخامت 1.5 و سایز 2440*1220 استاندارد 304 به صورت شیت، هر برگ … تومان

قیمت روز ورق سرد و پوشش دار

قیمت روز ورق گالوانیزه شهریار تبریز

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهریار تبریز با ضخامت 2 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهریار تبریز با ضخامت 2 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهریار تبریز با ضخامت 2.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهریار تبریز با ضخامت 2.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهریار تبریز با ضخامت 3 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهریار تبریز با ضخامت 3 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه شهرکرد

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 0.4 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 0.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 0.6 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 0.6 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 0.7 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 0.7 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 0.8 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 0.8 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 0.9 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 0.9 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 1 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 1 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 1.25 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 1.25 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 1.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 1.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 2 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند شهرکرد با ضخامت 2 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.3 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.4 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.4 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.45 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.45 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.6 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.6 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.7 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.7 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.8 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.8 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.9 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 0.9 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 1 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 1 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 1.25 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 1.25 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند کاشان با ضخامت 1.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه هفت الماس

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.4 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.4 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.6 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.6 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.7 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.7 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.8 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.8 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.9 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 0.9 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 1 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 1 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 1.25 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 1.25 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 1.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 1.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 2 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 2 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 2.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند هفت الماس با ضخامت 2.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه تاراز

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 0.4 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 0.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 0.6 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 0.6 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 0.7 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 0.7 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 0.8 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 0.8 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 0.9 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 0.9 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 1 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 1 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 1.2 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 1.2 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 1.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 1.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 2 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گالوانیزه برند تاراز با ضخامت 2 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 0.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 0.6 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 0.6 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 0.7 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 0.7 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 0.8 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 0.8 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 0.9 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 0.9 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 1 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 1 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 1.25 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 1.25 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 1.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 1.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 2 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد مبارکه با استاندارد ST12 و ضخامت 2 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی هفت الماس

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.4 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.4 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.6 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.6 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.7 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.7 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.8 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.8 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.9 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 0.9 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 1 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 1 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 1.25 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 1.25 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 1.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 1.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 2 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند هفت الماس با استاندارد ST12 و ضخامت 2 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی فولاد غرب

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 0.4 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 0.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 0.6 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 0.6 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 0.7 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 0.7 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 0.8 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 0.8 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 0.9 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 0.9 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 1 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 1 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 1.25 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 1.25 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 1.5 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 1.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 2 سایز 1000 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق روغنی برند فولاد غرب با استاندارد ST12 و ضخامت 2 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق رنگی فولاد مبارکه

قیمت روز ورق رنگی قهوه ای سوخته برند فولاد مبارکه با ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق رنگی نارنجی برند فولاد مبارکه با ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق رنگی سفید یخچالی برند فولاد مبارکه با ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق رنگی آبی برند فولاد مبارکه با ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق رنگی قرمز برند فولاد مبارکه با ضخامت 0.5 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق رنگی برند سفید یخچال فولاد مبارکه با ضخامت 0.6 سایز 1250 به صورت رول در تهران … تومان

قیمت روز ورق گرم

اشتراک با دوستان
error: Content is protected !!