خدمات

خدمات, مجله ی آنلاین صنایع فلزی، فلزات و آلیاژ ایران

اگر به دنبال برند سازی قدرتمند در زمینه ی کسب و کار صنعتی خود هستید ،سرویسهای زیر یکی از قدرتمند ترین سرویس برند سازی صنعتی موجود در ایران هست که میتوانید با تکیه بر آن برند، محصولات و کارخانه و جایگاه خود را در فضای آنلاین داخلی و بین المللی تثبیت نمایید

.

خدمات پایه ی برندسازی صنایع فلزی

مدت زمان اعتبار فعالیت:۱ ساله
خدمات: یک مقاله به زبان فارسی)معرفی کامل کسب و کار و آدرس و تلفن و خدمات و
انتشار لینک مقاله در شبکه های اجتماعی هزار بار
سه شات استوری اینستاگرام و معرفی کسب و کارها و بیزینس ها در پیج فولادیها با بیش از هشت هزار فالور
امکان آپدیت و بازبینی مقاله یکبار در سال
ثبت آدرس و نقشه و تلفن در سایت
حضور در صفحه ی اول گوگل به زبان فارسی
انتشار مقاله در گروه های تخصصی فلزی با جامعه هدف سه الی چهار هزار نفری برای سه بار
معرفی کسب و کار به گروه های تخصصی فلزی به مدت ماهی یکبار ـ دوازده بار کلا
عضویت در گروه اختصاصی در واتساپ
عضویت در گروه اختصاصی در تلگرام

خرید خدمات پایه ی برند سازی صنعتی

خدمات جامع برندسازی صنایع فلزی

مدت زمان اعتبار فعالیت یکساله
پنج مقاله در پنج مجله ی تخصصی فلزی به زبان های انگلیسی، فارسی، عربی، تورکی، چینی
انتشار لینک پست در شبکه های اجتماعی بین هزار تا ده هزار بار
یک پست اختصاصی کوتاه در اینستاگرام جهت معرفی کسب و کار و فعالیتها و خدمات
سه شات استوری و معرفی کسب و کار یا محصول در پیج فولادیها با بیش از هشت هزار فالور
امکان آپدیت و بازبینی مقاله دوبار در سال
ثبت آدرس و نقشه در سایت
حضور در صفحه ی اول گوگل به پنج زبان زنده ی تجاری دنیا
بنر اختصاصی به مدت سه روز در صفحه ی اول سایت
ثبت بیزینس و کسب و کار در فهرست و دایرکتوریهای بین المللی
انتشار مقاله در گروه های تخصصی فلزی با جامعه هدف سه الی چهار هزار نفری برای شش بار
معرفی کسب و کار به گروه های تخصصی فلزی به مدت ماهی دوبار ـ بیست و چهار بار کلا
عضویت در گروه اختصاصی در واتساپ
عضویت در گروه اختصاصی در تلگرام

خرید خدمات جامع برندسازی صنایع فلزی

خدمات ویژه برندسازی صنایع فلزی


مدت زمان اعتبار فعالیت یکساله
یازده مقاله در پنج مجله ی تخصصی فلزی
انتشار لینک پست های چند زبانه در شبکه های اجتماعی بین ده هزارتا بیست هزار
یک پست اختصاصی کوتاه دایم در اینستاگرام جهت معرفی کسب و کار و فعالیتها و خدمات
هفت شات استوری و معرفی کسب و کار یا محصول در پیج فولادیها با بیش از هشت هزار فالور
امکان آپدیت و بازبینی مقاله سه بار در سال
ثبت آدرس و نقشه در سایت
حضور در صفحه ی اول گوگل به پنج زبان زنده ی تجاری دنیا
یک ماه بنر صفحه ی اول مجله
ثبت بیزینس و کسب و کار در فهرست و دایرکتوریهای بین المللی
قرار گیری لینک مقاله ی فارسی و نمایش آن به ۳۰ الی ۶۰ درصد کاربران در طول سال
امکان آپدیت مقاله سه بار در سال
انتشار مقاله در گروه های تخصصی فلزی با جامعه هدف سه الی چهار هزار نفری برای ۱۲ بار
معرفی کسب و کار به گروه های تخصصی فلزی به مدت ماهی سه بار ـ ۳۶ بار کلا
عضویت در گروه اختصاصی در واتساپ
عضویت در گروه اختصاصی در تلگرام

خرید خدمات ویژه برندسازی صنایع فلزی

اشتراک با دوستان
error: Content is protected !!