مدیر: جانشینی از ارشدی تا رهبری در دنیای کسب و کار

با گذر زمان، نقش و جایگاه مدیران در سازمان‌ها و شرکت‌ها بسیار تغییر کرده است. مدیریت دیگر نمی‌تواند به‌عنوان یک مجرد مسئولیت در نظر گرفته شود، بلکه به یک هنر و علم تبدیل شده است که توانایی‌های رهبری، خلاقیت و ارتباطات فردی را مورد نیاز دارد. در این مقاله، به مفهوم مدیریت در جامعه فارسیRead More

اشتراک با دوستان
error: Content is protected !!