شاهین شمش

نام شرکت: کارخانه شاهین شمش حوزه ی فعالیتی و خدمات بازرگانی شرکت شاهین شمش : مقاطع برنجی تولیدی گروه صنعتی شاهین شمش شامل دو گروه عمده هستند که عبارتند از مقاطع فورج و مقاطع تراشی مقاطع فورج، مخصوص انجام فورج گرم هستند. ولی مقاطع تراش، برای انجام عملیات تراشکاری مورد مصرف قرار میگیرند. کد کاربری:Read More

اشتراک با دوستان
error: Content is protected !!